A (4) | B (5) | C (2) | D (3) | E (1) | F (1) | G (4) | H (6) | I (1) | J (3) | K (15) | M (5) | N (5) | O (10) | P (1) | R (3) | S (6) | T (26) | U (6) | W (5) | Y (13) | Z (4)
Age

Gornji, gore

Arigato gozaimashita

Hvala ti (prošlo vrijeme). Ovo se učestalo koristi tokom treninga

Ashi

Stopalo

ATWF (Amatsu Tatara World Federation)

Amatsu Tatara World Federation (ATWF) osnovan je 2006. god. sa svrhom predaje duhovnosti i izvora japanskih borilačkih vještina i religijskih znanosti

Amatsu Tatara