A (4) | B (5) | C (2) | D (3) | E (1) | F (1) | G (4) | H (6) | I (1) | J (3) | K (15) | M (5) | N (5) | O (10) | P (1) | R (3) | S (6) | T (26) | U (6) | W (5) | Y (13) | Z (4)
Naginata (なぎなた, 薙刀)

Naginata (helebarda) nastala je iz Bisento-a koji je iz Kine u Japan došao za vrijeme To perioda (618. - 896.). Korištena je za vrijeme Heian perioda (794. - 1185.)
u pješaštvu za odsjecanje nogu jahačim konjima u naletu. Kasnije je postala samurajsko oružje, da bi na kraju postala oružje za žene.
Naginata ninji bila je lakša ali čvršća. Katkad ju je Ninja izrađivao vezajuči vrlo kratki mač (Tanto), ili Ninja mač (Ninja-To) za vrh najvećeg štapa (Rokushaku-bo) ili za bambus slične dužine. Korištena je na isti način kao i Yari (koplje).

Nichi

Sunce

Ninja (忍者) ili shinobi (忍び)

Ninja ili Shinobi je prikriveni agent ili plaćenik u feudalnom Japanu.
Ninja djelokrug uključuje špijunažu, sabotažu, infiltraciju i atentat, kao i otvorene borbe u određenim situacijama. Ninja metode ratovanja su u suprotnosti sa samurajskim kodeksom i strogim pravila o časti u borbi.

Ninja Seishin (忍者精神) / Ninniku Seishin (忍辱精神)

Poema 'Ninniku Seishin' je tradicionalni stih za vođenje Ninja srca. Recitiramo ju na početku svakog treninga. Ovi stihovi služe kao ključ za povezivanje nečijeg srca s božjim.

Ninja Seishin Towa, Shin Shin Shiki O Shinobu, Ninniku Seishin O Konpon To Suru. Chijoku O Shinonde Urami O Hojisaru, Nintai Seishin O Yashinau Kotoni Hajimaru Mono De Aru.
Nin Towa, Kokoro No Yueni Yaiba O Oite, Yaiba De Hito O Kizutsuketari Suruyona Mono Dewa Naku, Kajo Waraku, Hana No Gotoki Joai O Motte, Heiwa O Tanoshimu Mono De Aru.
Yueni, Tai O Motte Shizen Ni Aite No Ken O Sake. Sugata O Kesu, Kyojitsu Tenkan No Myo O E, Iccho Kuni No Tame Toka, Gi No Tame Ni, Chi, Sui, Ka, Fu, Ku, No Dai Shizen O Riyoshite.
Aite O Taosu Koto Ga, Ninja No Konpon Gensoku De Aru.

Ninniku

Ustrajan, strpljiv